You are here: Home > Biznes Elektroniczny > Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z pracownikami

W naszej firmie na pewne znajdują się pracownicy, z którymi posiadamy odpowiednie rozrachunki. Trzeba zaznaczyć, że obejmują one należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę należnych w pieniądzu, czy naturze. Uwzględniają jeszcze zmniejszenia w postaci składek ZUS opłaconych przez pracowników, składek zdrowotnych, zaliczek na podatek dochodowy. Do wynagrodzenia możemy zaliczyć wszelkie wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze, które wynikają ze stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy o dzieło, umowy o zlecenie, umowy agencyjnej. Poza tym zasiłki chorobowe, które są wypłacone za 33 dni ze środków zakładu pracy zalicza się do normalnego wynagrodzenia. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego są wszelkie składniki wynagrodzeń. Nie należy tutaj obniżać w dużym stopniu wynagrodzeń kierowanych dla pracowników. To może jedynie spowodować niski poziom pracy. Warto jest zapewnić im ciągły rozwój. Na przykład istnieją odpowiednie szkolenia dla pracowników. Mogą one na przykład dotyczyć szkolenia floty samochodowej.